USLOVI KORIŠĆENJA I POLITIKA PRIVATNOSTI

Molimo Vas da pre početka procesa kupovine, pročitate Uslove korišćenja i Politiku privatnosti i tokom procesa poručivanja potvrdite da ste saglasni sa Pravilima i uslovima kupovine.

Pretplatom na elektronska izdanja časopisa "PC" bićete u mogućnosti da na našem sajtu pristupite sadržajima koji su namenjeni samo našim pretplatnicima. Pristup ovim sadržajima biće Vam omogućen uvek kada ste prijavljeni na našem sajtu sa korisničkim imenom i lozinkom koje ste izabrali tokom procesa uplate. Sadržajima možete pristupati sa desktop računara ili mobilnog uređaja (telefon, tablet). Pristup elektoronskom izdanju je ograničen na 5 uređaja po korisničkom nalogu.

Uslovi korišćenja
Pristupom ili upotrebom naše Internet stranice, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa svim uslovima i pravilima upotrebe ovog sajta.
PC PRESS d.o.o., kao autor/vlasnik/menadžer sajta pcpress.rs, u daljem tekstu PC Press, zadržava pravo izmene i dopune sadržaja ovog sajta, što uključuje i Izjavu o privatnosti i Pravila i Uslove korišćenja, u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Stoga vas molimo da redovno posećujete ovu stranicu, kako biste bili u toku sa izmenama Pravila i Uslova korišćenja koje ste prihvatili.

AUTORSKA PRAVA
PC Press je autor sajta i poseduje sva zagarantovana prava u tom svojstvu, u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima. Ukoliko nije drugačije naznačeno, svi materijali, uključujući ilustracije, slike, dizajn, ikone, fotografije, audio/video klipove itd. su vlasništvo PC Press-a.
Sadržaj sajta (tekstovi, slike, video/audio klipovi, simboli) su u vlasništvu PC Press-a. Ako preuzimate sadržaj sa ovog sajta, uključujući i dokumenta i slike koje taj sadržaj sadrži ili ih je generisao, kao i prateće podatke (u daljem tekstu Sadržaj), smatrajte da je licenciran od strane PC Press-a (u daljem tekstu Autor). Autor zadržava puno pravo na Sadržaj i sva prava intelektualnog vlasništva koja iz toga proizlaze. Ne smete prodavati, distribuirati, reprodukovati ili dalje prosleđivati Sadržaj.
PC je registrovani mesečni časopis u vlasništvu PC PRESS d.o.o. Internet domen pcpress.rs je takođe u vlasništvu PC PRESS d.o.o., Beograd. Upotreba Sadržaja ili domena, otvoreno ili skriveno (kao što su, ali ne isključivo, meta tagovi i druge tehnike indeksiranja, pretraživanja Weba), bez prethodne pismene saglasnosti PC Press-a je zabranjeno i kažnjivo zakonom.

USLUGA I NAČIN PRUŽANjA USLUGE
Pristup sadržaju, tj. svim prilozima PC Press-a moguć je samo registrovanim korisnicima – pretplatnicima, koji su tu uslugu platili po utvrđenom cenovniku. Pretplata se ostvaruje pristupom stranici Pretplata, prihvatanjem Uslova korišćenja i Pravila privatnosti i odabirom načina plaćanja. Po prijemu uplate, odnosno po dobijanju izveštaja o rezervisanju sredstava na teret platne kartice korisnika, korisnik će dobiti e-mail sa Korisničkim imenom i lozinkom, kao i instrukcijama za pristup zaključanom delu sajta.

INFORMACIJE ZA POSETIOCE SAJTA
Kao korisnik potvrđujete da razumete i prihvatate sledeće odgovornosti:
- da ćete dostaviti istinite, tačne i potpune informacije o sebi, u skladu sa zahtevima formulara za registraciju;
- da ćete blagovremeno vršiti izmene podataka kako bi oni uvek bili istiniti, tačni i kompletni.
Popunjavanjem formulara za registraciju iz koga će se preuzeti vaši podaci u svrhu knjigovodstvene evidencije, podrazumeva se da pristajete na sledeće:
- da će ove podatke prikupiti, uskladištiti i obraditi PC Press d.o.o.
- da će se podaci koristiti neograničen period vremena i za naknadne kontakte;
- da primate od PC Press d.o.o. različite materijale i informacije, putem obaveštenja elektronskom poštom sa servisnim informacijma. Svaka poruka elektronske pošte sa ovakvim sadržajem, sadrži i uputstvo za odjavu.

LINKOVI KA DRUGIM SAJTOVIMA
Autor ne preuzima odgovornost za sadržaj sajtova van svoje mreže. Kada pristupite sajtu koji ne pripada PC PRESS mreži, imajte u vidu da je to nezavisan sajt i da Autor nema kontrolu nad njegovim sadržajem. Link ka sajtu van mreže sajtova Autora ne podrazumeva da Autor prihvata odgovornost za sadržaj tog sajta. Odgovornost za tačnost informacija u potpunosti pripada autoru

VALUTA NAPLATE I KONVERZIJA
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA
U ime PC PRESS d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni PC PRESS d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

IZJAVA O PDV-U
PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova

PRAVNA PITANjA
Uslovi korišćenja podležu propisima Republike Srbije. U slučaju spora, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor mirnim putem, u roku od 30 dana od registrovanja spora u PC PRESS d.o.o. U slučaju da spor ne bude rešen u naznačenom roku, za njegovo rešavanje biće nadležan sud u Beogradu.

SIGURNOST
Prilikom korišćenja Sajta, korisnik je sam odgovoran za zaštitu podataka koji omogućavaju pristup nalogu, poput korisničkog imena i lozinke, a takođe snosi odgovornost za postupke na sajtu dok je ulogovan na svom nalogu. Ukoliko smatrate da je poverljivost vaših podataka za pristup nalogu ugrožena iz bilo kojih razloga, odmah obavestite PC PRESS o tome, kako bismo blokirali pristup vašem nalogu i generisali nove pristupne podatke.
Neovlašćene transakcije na ovom Sajtu i pokušaj istih, koje uključuju, ali se ne ograničavaju na: zloupotrebe, prevare iz koristi, neovlašćeni pristupa, izmenu i kopiranje podataka u svrhu njihove komercijalizacije, blokiranje pristupa, itd., biće kažnjene u skladu sa zakonom.

GARANCIJA I ODRICANjE OD ODGOVORNOSTI
PC PRESS ne garantuje da sajt, serveri na kome se hostuje ili poruke elektronske pošte sa pcpress.rs ne sadrže računarske viruse ili drugi potencijalno škodljiv softver. Posetilac koristi sajt na sopstveni rizik, a PC PRESS ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu, direktnu ili indirektnu, nastalu korišćenjem/posećivanjem Sajta ili informacija sadržanih na njemu. Informacije na sajtu odslikavaju stvarnost u trenutku registracije ili osvežavanja pojedinih stranica.

KONTAKT PODACI I KORISNIČKI SERVIS
radno vreme: ponedeljak - petak 09 do 17 časova
e-mail: [email protected]
telefon : +381 (0)11 2765533
Zvanični podaci
PC PRESS d.o.o.
Osmana Đikića 4
11000 Beograd
SRBIJA
PIB: 101722967
MB: 07922736
Tekući račun: 170-30005881000-97

PRISTUP SADRŽAJIMA ZA PRETPLATNIKE I EVENTUALNA OGRANIČENjA
Pretplatom na elektronska izdanja PC PRESS bićete u mogućnosti da na našem sajtu pristupite sadržajima koji su namenjeni samo našim pretplatnicima. Sadržaji koji su namenjeni pretplatnicima su kompletna izdanja PC PRESS i specijalnih izdanja u elektronskom obliku koje je moguće čitati na našem sajtu. Pristup ovim sadržajima biće Vam omogućen uvek kada ste prijavljeni na našem sajtu sa korisničkim imenom i lozinkom koje ste izabrali tokom procesa registracije i nakon uplate.
Odmah nakon uplate možete pristupiti na elektronska izdanja.
PC PRESS ne garantuje mogućnost pristupa sadržajima non-stop.

REKLAMACIJE
Za sve reklamacije i primedbe možete se obratiti na mail [email protected] ili na broj telefon: +381 11 2765533.
U slučaju plaćanja platnom karticom, povraćaj sredstava se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.
Rok za reklamacije iznosi 7 dana od datuma kupovine. Vaše reklamacije biće obrađene i o ishodu istih bićete obavešteni u roku od 7 radnih dana od dana primanja reklamacije.
Molimo sve korisnike da čuvaju dokaz o uplati kako bismo što pre reagovali i rešili u što kraćem roku problem u slučaju da se na našem izvodu ne vidi uplata. U slučaju da niste zadovoljni uslugom koja Vam je pružena, povraćaj sredstava se može obaviti mesec dana od dana uplate.

POVRAĆAJ SREDSTAVA
U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, PC PRESS je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Povraćaj sredstava se može obaviti mesec dana od dana uplate.

INTERNET PRODAVNICA
O nama
Kontakt za kupce
Uslovi korišćenja
Politika privatnosti
Cenovnik
Copyright © 2014-2021 by Mediaworks
Sva prava zadržana